Lanserer stort flytteprosjekt for strøm

Agder Energi har de siste årene jobbet sammen med kunder, konkurrenter, leverandører og samarbeidspartnere for å utvikle nye tjenester som legger til rette for et mer effektivt strømnett.

Kronikk: Rune Hogga, prosjektleder NorFlex i Agder Energi

Snart kan du få betalt for å bruke strøm på andre tider enn du pleier.  Samtidig vil du bidra til det grønne skiftet, fordi du er med og letter på trykket i strømnettet i perioder når trafikken er størst. Ved at husholdninger og bedrifter fordeler belastningen på nettet over større deler av døgnet, blir det mer plass og bedre kapasitet. Dagens høye strømpriser gjør det ekstra lønnsomt for kunden å flytte eget strømforbruk.

En handelsplattform for strømflytting blir vi nødt til å få på plass. Hvis vi ikke, kan vi risikere svikt i energiforsyningen om få år. Utfordringen er at forsyningsnettet på Agder ikke er dimensjonert for å klare det grønne skiftet. Det begynner å bli ganske fullt i strømnettet allerede i flere områder. Flere elbiler som skal lades, og voksende strømforbruk i næringslivet, kan komme til å sprenge kapasiteten i strømnettet i perioder.

Vi må utnytte strømnettet smartere

Det kan med andre ord se svart ut for grønn omstilling på Sørlandet, hvis vi ikke klarer å frigjøre nok plass i nettet til å forsyne alle bedriftene som skal bytte fra fossil til elektrisk energi. Alle snakker om det grønne skiftet, men få tenker på hvordan vi skal få fram all kraften som trengs for å realisere det. Å bygge ut strømnettet for å ta forbrukstoppene, løser ikke problemet. Det vil ta for lang tid og dessuten kreve enorme investeringer. Vi blir rett og slett nødt til å utnytte strømnettet vårt smartere.

Det har vært alt for lite offentlig oppmerksomhet rundt de utfordringene som det grønne skiftet påfører kraftforsyningen i landsdelen. Men Agder Energi har for lengst begynt å forberede tidenes flytteoperasjon av strømforbruk på Sørlandet. Prosjekt NorFlex har som formål å etablere et frittstående marked der strømkunder får betalt for å tillate utkopling av deler av egen strømbruk når belastningen på nettet er høy.

Mye ledig kapasitet

Løsningen er altså å ta i bruk den ledige kapasiteten som fins i dagens nett. Strømtrafikken i nettet er nemlig ujevn; den går for full maskin morgen og ettermiddag når «alle» bruker strøm til dusjing, matlaging og klesvask. På kvelder og netter er det roligere og god plass på nettet. Den ubenyttede kapasiteten er anslått til 5 - 10 prosent av det samlede årlige kraftforbruket i Agder. Det utgjør minst 50 MW, som tilsvarer produksjonskapasiteten til to av Agder Energis kraftverk, Laudal og Hunsfoss Øst.

Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk

Planen for å få tak i den ledige kapasiteten er klar. Husholdninger og bedrifter blir nå invitert til å selge sin energifleksibilitet på en nyetablert handelsplattform. Aktuelle kjøpere vil være lokale nettselskap eller Statnett. Strømkunder kan på denne måten kunne tjene gode penger på å være fleksible med egen strømbruk. NorFlex jobber med å etablere den digitale plattformen for fleksibilitetshandel. For å lykkes, trenger vi et enkelt og funksjonelt marked på nasjonalt nivå.

Strømflyttingen skal i praksis foregå slik at husholdninger og bedrifter gir en kjøper tillatelse til å kople ut deler av deres strømforsyning i korte perioder når belastningen på strømnettet er stor. Kapasiteten som frigjøres i nettet, selges til nettselskap eller strømselskap som trenger den. I boliger kan utkopling f.eks. skje på elbillader, varmekabler gulv eller varmtvannsbereder.  Utfordringen er å finne gode og effektive systemer for utkopling som ikke fører til ulemper for husholdninger og bedrifter. Det beste er om utkoplingen ikke merkes i det hele tatt.

For at kunder skal bli med på flytteprosjektet må det installeres en smart installasjon i boligen. NorFlex vil bidra med midler til nødvendig investering.  

NorFlex, som er eid av Agder Energi, har sammen med partnere i flere år jobbet med å sy sammen teknologien som trengs for å få dette til.  NorFlex er del av ENOVAS program for «Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem».  Vi har allerede kjørt flere pilotprosjekter med husholdninger og bedrifter. I Kristiansand-regionen ble det i perioden september 2021 til mars i år gjennomført 14 000 fleksibilitetstransaksjoner i testområdet. Lasten varierte fra 1 til 28 MW i måneden.

Nå er det tid for å gire opp pilotprosjektene og rekruttere flere husholdninger og bedrifter til å teste ut fleksibilitetshandel. Deltakelse kan gi kroner spart på strømregnskapet både for husholdninger og bedrifter.

Publisert:
09
September
,
2022