Stor interesse for fleks i Agder!

Tirsdag 6.desember inviterte NorFlex prosjektet til et informasjonsmøte for utvalgte bedrifter, samt kommunene Lyngdal og Lindesnes.

Selv om desember og julen har gjort sitt innrykk på Sørlandet, har ikke behovet for fleksibilitet tatt seg en juleferie. NorFlex prosjektet inviterte derfor lokale bedrifter fra Lindesnes og Lyngdal kommune til å få høre mer om prosjektet, og å bli en del av piloten. Til stede var det derfor alt fra lokalbaker til tung industri, men også deltakere fra kommuneadministrasjon i Lyngdal og Lindesnes var til stede.

Med fagpersoner og presentasjoner fra NorFlex, Agder Energi Nett og ENFO skjønte alle tilstedeværende behovet og mulighetene som ligger idet å stille sin fleksibilitet tilgjengelig. Etter en felles presentasjon ble det muligheter for 1-1 samtaler hvor man kunne stille spørsmål og få oppklaringer. Flere av bedriftene har også opplevd at mulighetene for videre vekst og skalering har blitt satt på vent siden nettet ikke har kapasitet. Så med mulighetene som fleksibiliteten gir, kan flere få muligheten til å vokse, og nye bedrifter kan få etablert seg. Men NorFlex tar som sagt ikke en pause, å nestemål er å tilby et lignende informasjonsmøte enda lenger vest, mot Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord.

Publisert:
12
December
,
2022