Arbeidet med å utvikle en kommersiell markedsplass for handel med fleksibilitet i strømmarkedet har fått et nytt løft, sier Rune Hogga, direktør i Å Energi Fleksibilitet

25 millioner kroner til videreføring av fleksibilitetsprosjekt

Arbeidet med å få på plass en markedsplass for handel med forbrukerfleksibilitet gires opp, takket være 25 millioner kroner i nye prosjektmidler.

Å Energi Fleksibilitet AS med samarbeidspartnere fått 6,1 millioner kroner i tilskudd fra Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Sammen med tilskuddet fra deltakerne blir det 25 millioner kroner til å ta fleksibilitetsprosjektet Norflex inn i en ny fase, under navnet Euroflex.

Rune Hogga, direktør i Agder Energi Fleksibilitet AS, er storfornøyd med at Euroflex var blant de utviklingsprosjektene som ble plukket ut til å være med videre i Pilot-E-programmet. Prosjektpartnerne er Glitre Nett, nettselskapet Elvia og markedsplattformen Nodes.

 

– Gjennom Norflex-prosjektet har vi demonstrert at vårhandelsløsning for desentralisert fleksibilitet fungerer i praksis. Vi har formidlet 1100 MWt strømlast og gjennomført 25 000 handelstransaksjoner. Blant annet er over 4000 elbilladere i regionen blitt koplet på og leverer fleksibilitet til strømnettet ved behov. Nå skal vi bygge videre på det vi har oppnådd og øke rekruttering av sluttkunder, sier Hogga.

 

Tre prosjekter
Euroflex var ett av tre prosjekter som fikk til sammen 45 millioner kroner i støtte gjennom Pilot-E for å utvikle løsninger som skal styrke kapasitetsutnyttelsen i kraftsystemet. Å Energi er deltaker i alle tre, Du kan lese mer om tildelingen her: Pilot-E tildeling

 

Euroflex skal videreutvikle et system der strømkundene selv bidrar til optimalisering og drift av kraftsystemet. Prosjektet skal teste ut nye teknologier og nye forretningsmodeller.

Resultatet blir en ny verdikjede hvor man brukermarkedsbaserte verktøy for å håndtere flaskehalser og løse spenningsutfordringer i distribusjonsnettet.

 

1,3 millioner kunder
Prosjekt Euroflex kjøres i gang i april, som et samarbeid mellom Å Energi Fleksibilitet og nettoperatørene Glitre Nett (Agder og Buskerud) og Elvia, som forsyner Innlandet og det sentrale østlandsområdet. Til sammen betjener de 1,3 millioner målepunkter. Prosjektet har en varighet på tre år og skal følge opp resultatene fra Norflex.

 

Nå skal markedet for forbrukerfleksibilitet testes i mye større skala. Deltakerne skal vinne ny kunnskap om hvordan forbrukerfleksibilitet i praksis kan bidra til å løse kapasitetsutfordringer i strømnettet.

FAKTAPILOT-E:

- Pilot-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.


- Ordningen har siden starten i 2016 fått prosjekter raskt og målrettet fra forskning til fullskala.

- Pilot-E skal få frem nye, konkurransedyktige bedrifter innen området miljøvennlig energiteknologi.

- Medregnet denne siste tildelingen er det siden 2016 finansiert 29 prosjekter som involverer godt over 100 prosjektdeltakere, og som har mottatt i alt rundt 550millioner kroner i tilskudd. For mer informasjon om Pilot E, se www.pilot-e.no .

Publisert:
02
February
,
2023