Hva er NorFlex?

Prosjekt NorFlex har som mål å utvikle fremtidens strømnett ved å legge til rette for et mer fleksibelt strømforbruk.

Bak innovasjonsprosjektet står de to energiselskapene Å Energi og Glitre Nett, og NODES, som er en markedsaktør for handel med fleksibilitet i strømmarkedet. Sammen utforsker vi hvordan bruk av fleksibilitet hos strømkunder kan bidra til å sikre et framtidsrettet og bærekraftig kraftsystem. Siden 2019 har vi testet ut ulike teknologiske løsninger for å utløse mer fleksibel strømbruk hos kundene.

Utfordringen

Vi er på vei mot et fullelektrisk samfunn der strøm skal erstatte fossil energibruk på mange områder. Det norske strømnettet har normalt god kapasitet til å forsyne alle med strøm når de trenger den. Men i årene som kommer, vil vi i enkelte perioder på dagen bruke mye mer strøm samtidig. Blir belastningen på nettet for stor, kan det bli strømbrudd.

Løsningen

Fram til i dag har vi bygd ut strømnettet etter hvert som forbruket har økt. Men det koster store summer, både for netteierne, strømkundene og samfunnet. I årene som kommer, vil det ikke være bærekraftig å bygge ut strømnettet for håndtere veksten i elforbruket til husholdninger, industri og næringsliv.

I stedet er det mye rimeligere å ta i bruk ny teknologi for å jevne ut toppene i forbruket. Mange husholdninger og bedrifter kan flytte deler av strømforbruket sitt bort fra tidene på døgnet når trafikken på strømnettet er størst. NorFlex jobber med å utløse en slik fleksibilitet blant strømkundene. De skal få betalt for å redusere strømforbruket sitt når belastningen på nettet er stor.

Vinn vinn

Effektiv handel med fleksibilitet forutsetter en markedsplass der kjøpere og selgere møtes digitalt. Her vil selskaper som lever av å kjøpe fleksibilitet fra strømkundene, selge den til de som etterspør fleksibilitet, først og fremst nettselskaper. I situasjoner der nettet i et område er i ferd med å bli overbelastet, vil de ha behov for at noen kunder reduserer sitt forbruk. Avanserte systemer skal sikre at strømkunder som blir koplet ut, ikke berøres negativt.
Målet er at fleksibilitetshandel skal være til nytte for alle partene i markedet.  

NorFlex har også demonstrert hvordan et lokalt og et sentralt fleksibilitetsmarked kan koples sammen. I januar 2022 ble fleksibilitet fra industri, bygg eller husholdninger benyttet både av lokale nettselskaper og Statnett, gjennom koordinering mellom to forskjellige markedsplasser.

Vårt team

Hege Dyngvold
Prosjektleder
Hege.dyngvold@aenergi.no
Jan Pedersen
Prosjektmedarbeider
jan.pedersen@aenergi.no