Geir Magne Abusdal i Glitre Nett skal være med i et ekspertutvalg som gir råd til EU om utforming av nytt regelverk for energiforsyningen.

Å Energi inn i ekspertutvalg for EU

Å Energi er valgt ut til å delta inn i et ekspertutvalg som skal være med få forme nytt regelverk i EU for distribuert fleksibilitet i kraftsystemet.

Deltakelsen innebærer at Å Energi får mulighet til å påvirke et regelverk som vil bli gjort gjeldende også for norsk energiforsyning. Blant annet dreier det seg om tettere samarbeid mellom Statnett (TSO) og landets lokale nettselskaper (DSO-er) når det gjelder tilgang til markeder og utnyttelse av fleksibilitetsressurser i strømnettet.

Ekspertgruppen er en del av EU DSO Entity som er bransjeorganisasjonen for alle DSOer i EU. I det fireårige utviklingsprosjektet Norflex har konsernet utviklet og testet en markedsplattform for kjøp og salg av fleksibilitet i strømnettet. Rune Hogga, daglig leder i Å Energi Fleksibilitet, er stolt over at selskapet nå får plass ved bordet i EUs ekspertgruppe.

– ¬Vi vet at EU kommer til å innføre regler som forutsetter tettere samarbeid mellom nasjonale systemoperatører og lokale nettselskap for å sikre en best mulig utnyttelse av strømnettet. Nå får vi en hånd på rattet når detaljene utformes. Det er svært verdifullt for oss, sier Hogga.

Det er Glitre Nett som skal representere Å Energi i ekspertgruppen. Geir Magne Abusdal, systemansvarlig i Glitre Nett, ser fram til å bidra med innspill til EU.

– Gjennom Norflex-prosjektet har vi skaffet oss mye kunnskap og verdifull erfaring om bruk av lokal fleksibilitet i forsyningsnettet til å unngå flaskehalser. Vi har mye å bidra med i EUs arbeid med å meisle ut nytt regelverk på dette området, sier Abusdal.

Han legger til at han vil jobbe hardt for at de lokale nettselskapene får tilgang til de verktøy og virkemidler som trengs for å utnytte tilgjengelig kapasitet i egne forsyningsområder.

– Vi skal ikke bare være en lyttepost, men en aktiv medspiller for å få på plass et regelverk som også er tilpasset norske forhold, sier Abusdal.

Publisert:
06
June
,
2023