Møteleder Rune hogga (f.v.) utfordret Jørgen Bjørndalen fra DNV-GL, Stian Reite AFRY, og Odd Jarle Østvik, Sopra Steria til en diskusjon om utfordringene som det norske kraftsystemet får de kommende 10 årene.

Banebrytende Norflex-prosjekt i mål

Etter fire års utviklingsarbeid og 55 millioner investerte kroner er prosjekt Norflex i havn. Resultatene kan bli gull verd for norsk kraftforsyning.

Tirsdag 13. juni var energibransjen invitert til Kristiansand for å markere avslutningen av prosjektet og igangsetting av oppfølgerprosjektet Euroflex. Over 50 deltakere fulgte presentasjonen av resultatene fra Norflex. Rune Hogga, møteleder og direktør i Å Energi fleksibilitet, var stolt av det store arbeidet som er gjort av partnerne.

– Vi har nådd de viktigste målene vi satte oss da vi startet arbeidet med å utforme en kommersiell markedsplass for handel med lokal fleksibilitet. Vi har vist at markedsdesignet vårt fungerer, og vi har utviklet teknologi for gjennomføring av handler i distribusjonsnettet, sier Hogga.

Et viktig resultat er etableringen av NODES, som er en ny, uavhengig markedsplass for fleksibilitet i strømnettet. NODES knytter sammen kjøper og selger av aggregert fleksibilitet og sørger for økonomisk oppgjør. Flere land har tatt i bruk handelsplattformen NODES i sitt arbeid med å etablere et kommersielt fleksibilitetsmarked. Flere digitale verktøy som trengs for å gi kjøpere og selgere markedsadgang, er dessuten blitt utviklet. Norflex laget også et fungerende fleksibilitetsregister over tilgjengelig fleksibilitet i nettet.

Nasjonale standarder

Jan Pedersen, prosjektmedarbeider i Norflex og forfatter av sluttrapporten, advarte kraftbransjen mot å legge rapporten i en skuff.

Jan Pedersen i Norflex advarte bransjen mot å ignorere den store omveltningen som skjer i energiforsyningen.

– Norflex er et av Nordens største utviklingsprosjekter på utnyttelse av tilgjengelig lokal fleksibilitet i strømnettet. Vi har etablert en ny verdikjede i kraftsystemet, med nye aktører og verktøy for gjennomføring av handel. Nå trengs det handling fra ansvarlige myndigheter. Vi må få på plass felles nasjonale standarder for handel basert på verktøyene utviklet gjennom Norflex. Vi har ikke tid til å gjøre den jobben på nytt, sa Pedersen.

Et felles nasjonalt fleksibilitetsregister og en uavhengig kommersiell handelsplattform basert på NODES-modellen bør snarest komme på plass, ifølge Pedersen. Både Statnett og lokale nettselskaper bør ha lik tilgang til et åpent og transparent fleksibilitetsmarked.

Problemer i vente

Pedersen advarte om at det norske kraftsystemet vil få problemer før regulator får på plass nytt regelverk.

– Kraftsystemet står overfor helt nye utfordringer. Store mengder sol- og vindkraft kommer inn nedenfra som distribusjonsnettet ikke er dimensjonert for å ta imot. Ubalanse kan ikke løses fra toppen, men forutsetter regulering på lokalt nivå, i distribusjonsnettet. Lokale nettselskaper må ha myndighet og verktøy til å håndtere dette, sa Pedersen.

For mange nettselskaper vil det by på store utfordringer å bli systemoperatør i eget nett. Pedersen oppfordret nettselskapene til å skaffe seg kunnskap og erfaring gjennom å delta i Euroflex-prosjektet.

– Fleksibilitetsmarkedet er kommet for å bli og EU meisler nå ut felles regelverk for handel med fleksibilitet der DSO-ene kommer til å spille en viktig rolle, sa Pedersen.

Sverige forbi

Forsamlingen fikk også høre at Sverige allerede er i gang med kommersiell handel med fleksibilitet. Terese Caesar i Gøteborg Energi Nät fortalte via Teams at lokale flaskehalser i deres nett nå håndteres gjennom kjøp av fleksibilitet på NODES sin handelsplattform.

Eva Nilsen og Håkon Kolstø, Statkraft var to av rundt 50 deltakere på Fleksibilitetsdagen. De var imponert over hvor langt Å Energi og partnerne har kommet i å utvikle en fungerende markedsplass for fleksibilitetshandel.

– Vi opplever en dramatisk vekst i etterspørselen etter energi og effekt. Den er først og fremst drevet av industrien. Vi trenger å møte kapasitetsbehovet raskere enn vi klarer å oppdimensjonere nettet. Frigjøring av fleksibilitet i nettet er et av flere tiltak som trengs, sa Caesar.

Fakta Norflex

Handelsaktivitet januar 2021- mars 2023.

Antall aggregatorer: 8
Aktive målepunkter: 4000
Antall handler: 30 000
Handlet volum: 1394 MWt
Gjennomsnittspris: 8900 kroner MW/t.
Verdi totalvolum: 12 450 000 kroner
Minste leveranse: 1 kWt
Største leveranse: 5 MWt.

Publisert:
06
June
,
2023