Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi, intervjues av BBC-teamet om energiutfordringer og nødvendigheten av å skape et mer fleksibelt kraftmarked.

BBC lager innslag om Norflex

Prosjekt Norflex blir en del av BBCs nye programserie «Humanizing Energy.»

I to dager i begynnelsen av mars gjorde et team fra den britiske kringkasteren opptak flere steder på Sørlandet. Resultatet blir et seks minutter langt innslag som skal publiseres i BBCs digitale kanaler fra juni2023.

 

Hege Dyngvold, prosjektleder for Norflex, sier teamet besøkte både kraftstasjoner og leverandører av lokal fleksibilitet. Bodil Langerak, direktør på Strand Hotel Fevik i Grimstad, fortalte hvordan hotelleti samarbeid med sin strømleverandør leverer fleksibilitet. Det skjer gjennom kortvarige utkoplinger av hotellets elkjeler når det oppstår behov i nettet. Teamet besøkte også en familie i Kristiansand som tilbyr sin kapasitet gjennom digitale løsninger i hjemmet.

 

Avgjørende
– BBC-teamet fikk et innblikk i norsk vannkraftproduksjon og vårt pågående prosjekt med å skape en markedsplass for handel med fleksibilitet i kraftnettet. Vi fikk forklart hvorfor  

dette blir avgjørende for å realisere det grønne skiftet, med økt behov for fornybar energi i samfunnet, sier Dyngvold.

 

Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi, ble intervjuet om de utfordringer kraftbransjen står overfor de neste årene. Ny teknologi og nye verdikjeder må på plass for å løse energiutfordringene i et elektrifisert samfunn.

 

BBC-initiativ
Det var BBC som tok kontakt med Å Energi etter å ha blitt klar over eksistensen av prosjekt Norflex. Selskapet var i gang med en serie om innovasjonsprosjekter innen energisektoren og tenkte at historien om Norflex ville passe godt som et av 15 innslag.

 

Serien «Humanizing energi» har som mål, å øke folks kunnskap om energi, samt å stimulere til omstillingen mot en mer rettferdig, effektiv, rimelig og bærekraftig tilgang til energi globalt.

 

– Gjennom historiefortelling ønsker BBC å vise hvordan overgangen til fornybare energikilder kan gjennomføres på en god måte, samtidig som befolkning og næringsliv sikres nok strøm til fornuftige priser. Frigjøring av fleksibilitet i forbrukermarkedet er en del av løsningen, sier Dyngvold.

 

Programserien om energiutfordringene har potensial til å nå millioner av seere verden over gjennom BBCs digitale kanaler. Å Energi har bidratt økonomisk til produksjonen, og har sikret seg mulighet til å benytte det ferdige produktet i egne kanaler.

 

Publisert:
04
April
,
2023