Asdal skole, en av ti skoler og barnehager i Arendal kommune som som deltar i NorFlex-prosjektet. FOTO: Arendal kommune

Bidrar til et mer bærekraftig strømnett

NorFlex-prosjektet utvikler fremtidens strømnett som kan gi kundene lavere strømregning ved at de tilpasser forbruket sitt. Arendal kommune deltar i prosjektet med til sammen ti skoler og barnehager, og kaller det for et «kinderegg» med muligheter.

- Vi synes det er spennende å være med og teste ut hvordan vi sammen kan bidra til en elektrisk og mer bærekraftig fremtid. Gjennom NorFlex-prosjektet har vi allerede sett hvordan vi kan flytte forbruket uten at det går utover komforten eller miljøet, samtidig som det også reduserer strømregningen. Det er som et kinderegg, sier Bernt Arvid Danielsen, spesialfagarbeider elektro i Arendal kommune.

Arendal kommune har siden 2020 deltatt i prosjektet med til sammen ti skoler og barnehager. Så langt er opplevelsene utelukkende positive.

- Det er også en fin symbolikk at barna på mange måter er med på å utvikle neste generasjons strømnett, selv om de antakelig ikke er klar over det selv, sier Danielsen.

Strømnettets kapasitet sprenges

Samfunnet vi lever i blir mer og mer elektrisk. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) forventer at strømforbruket i Norge vil øke med 23 terrawatt-timer (TWh) mot 2040. Det tilsvarer 23 ganger dagens forbruk i Drammen kommune, som har rundt 66.000 innbyggere.

- Allerede i dag opplever vi utfordringer flere steder i strømnettet. Vi mener vi kan utnytte det strømnettet vi har på en mer effektiv måte, fremfor å kontinuerlig bygge nye strømlinjer og transformatorer. Nøkkelen er fleksibelt forbruk, hvor teknologiske løsninger sørger for en mindre totalbelastningen på strømnettet. Dette vil gi kunden en lavere strømregning og være samfunnsøkonomisk lønnomt, forklarer Rune Hogga, som er ansvarlig for Norflex-prosjektet i Agder Energi.

Agder Energi tok i 2019 initiativ til NorFlex-prosjektet i samarbeid med Glitre Energi, NODES, Statnett og ENOVA. Ambisjonen er å vise hvordan teknologiske løsninger kan bidra til å opprettholde et effektivt strømnett ved at kunder får betalt for å redusere og flytte sitt forbruk.

Slik bidrar Arendal til et bærekraftig strømnett

I februar opplevde Agder en kuldeperiode som satte strømnettet på prøve, samtidig økte strømprisene raskt. I denne perioden ble flere av skolenes oppvarmingskilder periodevis slått av, uten at dette førte til en merkbar kaldere innetemperatur. Skolene har fått kompensasjon for å ha koblet ut deler av sitt strømforbruk, som har hindret en overbelastning i strømnettet.

- Ettersom vi var klar over når varmekildene ble koblet av fulgte vi ekstra nøye med, men vi merket ingen forandring i inneklimaet. Selv om dette var i liten skala og den økonomiske gevinsten foreløpig er moderat, er det gøy å se at det fungerer, sier Danielsen.

Arendal kommune deltar i NorFlex-prosjektet gjennom sin strømleverandør Ishavskraft. For kommunen er det viktig å være med på å utvikle innovative løsninger, som bidrar til samfunnsnyttige goder.

- Vi er positivt innstilt til å bidra til å redusere det totale strømforbuket i de verste periodene, slik at strømnettet tåler pågangen. Muligheten til å spare penger uten at det går utover komforten, er også en motivasjonsfaktor for å være med i NorFlex-prosjektet, sier Danielsen.

Ønsker flere deltakere i prosjektet

Prosjektet er åpent for flere som ønsker å teste ut fremtidens løsninger. Private strømkunder kan delta ved fleksibel bruk av elbillading, panelovner, varmtvannsbereder, varmekabler eller airconditionanlegg. Bedriftskunder og offentlige virksomheter kan delta med sine oppvarmingsløsninger eller ventilasjonsanlegg. I tillegg kan strømkunder fra industrien delta med sine elektriske anlegg.

Dette er bare eksempler på strømkunder som kan delta, ettersom prosjektet og teknologien utvikles kan stadig flere kunder være med. Ta kontakt med din strømleverandør og hør om mulighetene for fleksibilitet.

Fakta

I NorFlex-prosjektet skal energiaktørene Agder Energi, Statnett, Glitre Energi og NODES sammen teste ut ulike teknologiske løsninger for å utløse mer fleksibel strømbruk hos kundene.

NorFlex består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og piloter i avgrensede geografiske områder, kalt Demo Glitre og Demo Agder.

Aktørene skal prøve ut ulike teknologiske løsninger for et fleksibilitetsmarked. Prosjektet ble tildelt støtte av Enova i 2019 og vil løpe til april 2022.

Publisert:
06
June
,
2021