Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Fleksibilitet gir balanse i strømnettet

- Norflex har vist nytten av å utnytte markedsbasert fleksibilitet som virkemiddel for å skape balanse i strømnettet, men det er først når vi kan utnytte de samme ressursene på tvers av markeder at vi skaper den virkelige verdien, sier Rune Hogga, ansvarlig for NorFlex-prosjektet i Agder Energi.

NorFlex-prosjektet har som mål å utvikle fremtidens strømnett ved å legge til rette for et mer fleksibelt strømforbruk. Dette er et tema som både er viktig for samfunnet og som opptar mange i energibransjen.

Nylig gjennomførte prosjektet et av sine Stormøter, som samler bred deltakelse av interessenter for erfaringsdeling knyttet til innovative virkemidler for strømnettet. Møtet ble gjennomført i tidsriktig format, altså digitalt, med over 40 deltakere fra Statnett, NODES, Glitre og Agder Energi. I tillegg deltok representanter fra NVE og ENOVA.

- Vi har gjennomført reell handel av fleksibilitet hvor alle partene i verdikjeden får betalt. Vi erfarer at prissensitiviteten er høy, som betyr at jo mer nettselskapet vil betale jo mer fleksibilitet blir gjort tilgjengelig, forklarer Rune Hogga, og legger til:

- Vi har også sett hvordan høy spotpris har gitt lavere forbruk. Det har ført til at vi ikke har sett de utfordringene vi hadde forventet med vinterkulde kombinert med økt forbruk.

Gode erfaringer

En viktig erfaring som nå gjøres av både nettselskap og strømleverandører er å identifisere en mest mulig riktig pris på fleksibiliteten.

- Vår erfaring er at markedsbaserte fleksibilitetsløsninger som NorFlex, blir et viktig supplement til de regulatoriske virkemidlene som vi allerede har i dag. Erfaringene så langt er svært gode, sier Atle Ripegutu, avdelingsleder systemdrift i Agder Energi Nett.

Nettselskapet vurderer forskjellige virkemidler for å håndtere flaskehalser i nettet, som å avtale utkoblbar tariff med kunder, omkoblinger i nettet, produksjonsstyring samt markedsbasert fleksibilitet som vises i NODES.

- Vi kjøper ut fleksibilitet som strømleverandører gjør tilgjengelig på markedsplassen NODES. Her ser vi en positiv økning i fleksibilitet fra sluttbrukere som elbillading, offentlige bygg, etc., men fortsatt er det et stykke unna den mengden vi har behov for, forklarer Ripegutu.

Agder Energi Nett har tro på at fleksibilitet fra sluttbrukere vil øke etter hvert som flere investerer i smarte løsninger som gjør at kunder kan flytte effektbehovet til andre tidspunkt på døgnet når strømmen er billigere og hvor lasten er mindre i nettet.

Transparens er nøkkelen

- Et viktig funn i pilotperioden er at det finnes fleksibilitet hos industrikunder som i dag ligger inne på regulerkraftmarkedet til Statnett (RK/RKOM). Her snakker vi om effekter opp mot 40 MW som vi har en målsetning at også lokale nettselskapet kan få tilgang til igjennom NODES, sier Hogga.

Foreløpig har Statnett gjort den første handelen med lokale fleksibilitetsressurser.

Hogga mener at prosjektet viser at transparens og en samordning av regelverket mellom Statnett og nettselskapene  må til.

- Vi har vist at det er mulig å samle store mengder markedsbasert fleksibilitet og tilby dette i flere markeder samtidig. Det gjør også at transparens mellom markedene vil være en viktig forutsetning for alle som deltar i markedet og for at vi skal kunne utnytte ressursene vi har på en best mulig måte, forklarer Hogga.

Tilbakemeldingene fra de ulike strømleverandørene som deltar i prosjektet med et utvalg av sine kunder har vært positive.

Publisert:
01
January
,
2022