Jan Pedersen, prosjektmedarbeider i Norflex, fortalte forsamlingen at frigjøring av kapasitet i strømnettet for å utnytte nettet bedre over hele døgnet, er helt nødvendig for å sikre framtidig strømforsyning.

Flere Agder-kommuner verves til fleksibilitetshandel

Arbeidet med å verve flere kommuner i Agder til å levere fleksibilitet til strømnettet er i full gang.

Arendal og Grimstad er allerede aktive leverandører av fleksible strømlaster til Norflex-prosjektet. Lindesnes og Lyngdal kommuner er godt i gang med å kartlegge egne muligheter for å levere fleksibilitet. Mandag27. februar inviterte ledelsen i prosjekt Norflex representanter for Flekkefjord, Sirdal og Hægebostad kommune til klyngemøte. Stedet var Utsikten Hotell i Kvinesdal. Her fikk deltakerne en grundig innføring i hva handel med fleksibilitet dreier seg om; både samfunnsnytte og en mulig inntektskilde for kommunene.

 

- Vi opplever at kommunene er interessert i å bidra i prosjektet. Men kunnskapen om hvordan fleksibilitetshandel fungerer og hva dem å gjøre for å bli leverandør, er mangelfull. Derfor er informasjonsmøter som dette, der kommunene kan stille spørsmål og få svar, svært nyttige, sier Hege Dyngvold, prosjektleder i Norflex.

 

Spennende og viktig
Terje Tjørhom, enhetsleder drift og utbygging i Flekkefjord kommune, opplevde klyngemøtet som svært nyttig. Han sier Flekkefjord har ambisjoner om å tilby fleksibilitet i det som blir et nytt og oppskalert pilotprosjekt, EuroFlex, med utprøving av fleksibilitetshandel i stor skala.

 

- Viser først og fremst samfunnsverdien av å få på plass et mer fleksibeltforsyningssystem for strøm. Vi trenger å utnytte kapasiteten i dagens nett bedre og sikre alle får strøm når de trenger den. Vi vil nå kartlegge hvilke anlegg hos oss som kan koples ut i korte perioder for å frigi plass i nettet når behovet oppstår, sier Tjørhom.

 

I Flekkefjord finnes det blant annet elektrokjeler på skoler og institusjoner som kan styres fleksibelt og koples ut i korte perioder uten negative konsekvenser for brukerne.

-Flekkefjord jobber mye med enøk-prosjekter, og for oss er samfunnsnytten med fleksibilitetsprosjektet den viktigste motivasjonen for å bli med. Samtidig er det et pluss at vi kan tjene litt penger på dette, sier Tjørhom.

 

Viktig å få med kommuner
Jens Petter Ulriksen er salgssjef i Ishavskraft og ansvarlig for innkjøpsavtalen med Agder fylkeskommune og kommunene. Gjennom OFA-avtalen(Felles innkjøpsordning på Agder) er Ishavskraft strømleverandør til fylkeskommunen og en rekke Agder-kommuner. Ulriksen sier potensialet for å frigjøre kapasitet er stort i kommunene.

 

Avtaler er allerede inngått med Arendal, Grimstad, Tvedestrand Risør og Agder fylkeskommune. I tillegg er Ishavskraft i prosess med kommunene Lindesnes, Lyngdal, Hægebostad Flekkefjord og Sirdal.

 

- Som strømleverandør til kommunene, er vi i posisjon til åmotivere flere til å bli med i fleksibilitetsprosjektet. Vi har vært med i dette fra starten og har gjort gode erfaringer. Vår ambisjon er å jobbe videre med å rekruttere flere kommuner på Agder og i andre forsyningsområder, etterhvert som de blir med, sier Ulriksen.

 

For å lykkes er det viktig med god informasjon til kommunene om hvordan kommunale anlegg kan koples ut i korte perioder, uten at det merkes, og uten tidkrevende manuelle operasjoner. Det hele forgår automatisk, samtidig som driftsansvarlige i kommunene har full kontroll over når det skjer.

 

- De må ha trygghet for at de ikke blir stående uten strøm når de trenger den. Den tryggheten kan vi gi dem, sier Ulriksen.

Publisert:
03
March
,
2023