Fremtidens strømnett

NorFlex-prosjektet skal legge til rette for at strømkunder kan få redusert nettleie ved å være fleksible på når de bruker strøm. Enova har gitt 22 millioner kroner til prosjektet, som ledes av Agder Energi.

- Vi er meget godt fornøyd med støtten fra Enova. Dette er viktig for å stimulere den digitale satsingen vår slik at vi kan finne nye og bedre måter å bruke strømnettet på i fremtiden Tildelingen viser at Enova er med på å presse frem den digitale utviklingen vi står midt oppe i, sier Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi.

Agder Energi, Statnett, Glitre Energi, Mørenett og NODES er partnere i prosjektet.

- Jeg synes det er veldig positivt at Statnett er med i prosjektet. Det gjør at vi får muligheten til å utforske dette på alle nivåer i det norske strømnettet, forklarer Nysted.

Smartere og mer fleksibelt strømnett

Dagens strømnett er ikke bygd for å levere store mengder strøm på kort tid, som kreves ved for eksempel lading av elbiler. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat er det behov for å investere 140 mrd. kroner de neste 10 årene.

- Vi ser at det å konstant bygge mer strømnett i takt med elbilsalget og befolkningsveksten ikke er bærekraftig i fremtiden, hverken for oss, kundene eller det norske samfunnet, forklarer Nysted.

Prosjektdeltakerne skal derfor bruke Enova-støtten til egne prosjekter som kan bidra til å redusere behovet for nettutbygging i sine områder. For Agder Energi betyr det videreutvikling av et allerede igangsatt prosjekt i tilknytning til Engene transformatorstasjon i Arendal.

Fleksibelt strømforbruk som ikke får konsekvenser for kunden

Denne transformatorstasjonen var i perioder overbelastet på grunn av økende etterspørsel etter strøm. Derfor var lenge det eneste alternativet å investere i ny transformator, til en kostnad på rundt 50 millioner kroner.

Agder Energi utviklet i stedet en løsning som gjorde investeringene unødvendige. Ved å bruke tilgjengelig data basert på vær og historisk strømforbruk kunne man anslå hvor mye strøm som ble etterspurt det neste døgnet. For å redusere det totale strømforbruket i området ble eksempelvis varmekabler i idrettshallen og industrielle fryselagre koblet ut i korte tidsrom.

- Dette pilotprosjektet tror vi er et godt utgangspunkt. Vi har allerede vist på Engene hvordan vi kan samarbeide med kunden og legge til rette for et mer fleksibelt strømforbruk. Dette uten at det går ut over komforten eller får driftsmessige konsekvenser for kunden. Nå blir det spennende å se hvordan vi kan bruke teknologien vi allerede har til å komme med nye, smarte løsninger for både bedrifter og privatkunder, forklarer Nysted.

Fakta NorFlex:

  • Prosjektet NorFlex har fått 22 milllioner kroner i støtte fra det statlige energifondet Enova.
  • Støtten skal brukes til utvikling av fremtidens strømnett.
  • NorFlex har en kostnadsramme på 55 millioner kroner.
  • Prosjektperioden er 2019-2021.
  • Agder Energi, Statnett, Glitre Energi, Mørenett og Nodes deltar i prosjektet.
  • Agder Energi er prosjekteier.

Se også saken 85,8 millioner kroner til fremtidens energisystem.

Publisert:
01
January
,
2019