Glencore Nikkelverk deltar i Agder Energi-prosjekt

Glencore Nikkelverk i Kristiansand stiller deler av sitt strømforbruk til disposisjon i innovasjonsprosjektet NorFlex, og bidrar med dette til å sikre strømforsyningen til byen.

- Over tid har vi sett hvordan et stadig økende strømforbruk utfordrer strømnettet. Det å koble ut lokalt forbruk på kort tid representerer en ny mulighet for å gi mer plass i kraftnettet når belastningen er størst. Behovet for denne typen fleksibilitet blir viktig for å sikre stabilitet når elektrifiseringen øker. Dette bidrar også til lavere kostnader for kunder og samfunnet, sier Rune Hogga, som leder Agder Energis satsing innenfor fleksibilitet og er prosjekteier i NorFlex.  

NorFlex er et Enova-støttet innovasjonsprosjekt i regi av Agder Energi, Glitre Energi, Statnett og NODES.  Målet er å demonstrere hvordan bruk av fleksibilitet hos strømkunder kan bidra til å sikre et fremtidsrettet og bærekraftig strømsystem.

Et bærekraftig og stabilt strømsystem

- Glencore Nikkelverk har i alle år vært en aktør som har bidratt til et stabilt kraftsystem på nasjonalt nivå. Deltakelsen i NorFlex er en anledning for oss til å bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse av strømnettet også regionalt. Ved å stille deler av vårt strømforbruk til disposisjon, i form av mulig utkobling i kortere perioder, legger vi til rette for elektrifisering gjennom en mer bærekraftig bruk av strømnettet, sier Nils G. Gjelsten, administrerende direktør i Glencore Nikkelverk.

Det er Glencore Nikkelverks tjenesteleverandør, Volue Market Services, som vil håndtere industriselskapets aktivitet på markedsplassen NODES.

- NorFlex er et spennende prosjekt, som vi ser frem til å delta i. Våre store industrikunder deltar i Statnetts fleksibilitetsmarked, men gjennom NODES åpnes det for å bidra med fleksibilitet for mange flere av våre kunder, sier Bård Mageli, Head of Physical Portfolio Management, i Volue Market Services.

- Det å få inn et industriselskap med den størrelsen og de volumene som Nikkelverket representerer, er veldig spennende, sier Hogga.

Publisert:
10
October
,
2021