Handelsstarten i et oppgradert NorFlex-prosjekt i oktober var rolig, men tok seg godt opp mot slutten av måneden, ifølge Anders Staude, senior prosjektleder i handelsplattformen NODES.

God handelsstart for NorFlex2

Den første måneden med fleksibilitetshandel i et oppskalert NorFlex-prosjekt, endte med et avtalt handelsvolum på rundt 50 MWt.

– Vi er fornøyd med tilgjengeliggjort volum i oktober måned,som markerte oppstart på fase to i pilotprosjektet. Det var rolig i begynnelsenav måneden, men deretter steg handelen jevnt oppover, sier Anders Staude,senior prosjektleder i handelsplattformen NODES.

 

Totalt i perioden ble det aktivert 1213 transaksjoner.Gjennomsnittlig oppnådd pris for fleksibilitet endte på 11.031 kroner per MWt.

 

I hele den første pilotperioden fra januar 2021 til mars2022, endte handelen på 618 MW til en verdi av rundt 5,3 millioner kroner. Nåstiller flere kunder fleksibilitet til rådighet i et mye større geografiskområde enn i fjor.

 

Staude forventer at handelsaktiviteten vil ta seg betydeligopp ut over vinteren. Agder Energi Nett har normalt behov for mer fleksibiliteti vintermåneden da strømforbruk og belastning på forsyningsnettet er størst.Dessuten er det grunn til å tro at flere tilbydere av fleksibilitet melder segpå.

Publisert:
11
November
,
2022