Foto: Huseierne.no

Huseiere positive til å selge fleksibilitet

De fleste norske huseiere syns det er greit å tilby fleksibilitet, dersom det kan bety lavere nettleie.

Det er hovedkonklusjonen i en stor forbrukerundersøkelse som Huseiernes Landsforbund (HL) har gjennomført blant sine medlemmer. Det en landsomfattende forbrukerorganisasjon for alle som bor i egen enebolig, rekkehus, leiligheter, sameier og borettslag.

HL stilte følgende spørsmål til sine medlemmer og fikk svar fra 1681 huseiere:

«Stoler du nok på nettselskapet, strømselskapet eller smarthusleverandøren din til at de kan koble ut strømmen i boligen din når det trengs – og vil du ha noe tilbake for å tilby den fleksibiliteten?

70 prosent av de som svarte, oppga at de var villige til å tillate utkopling av for eksempel varmtvannsbereder, varmekabler eller elbil-lader i kortere perioder når kraftsystemet trengte fleksibilitet. Kun 27 prosent svarte nei.

Stor tillit

Rune Hogga, styreleder i NorFlex er overrasket over den positive holdningen til fleksibilitetshandel.

– Det er motiverende å registrere at husholdningene ser ut til å få fått med seg at alle parter har noe å tjene på at vi får i gang handel med fleksibilitet i strømmarkedet, sier Hogga.

Ifølge huseierne.no gav undersøkelsen flere overraskende resultater, blant annet at to av tre respondenter foretrakk at nettselskap eller strømselskap sto for utkoplingen.  

«På tross av generelt lav score på kundetilfredshet i brukerundersøkelser og kundebarometer, så er det likevel nettselskapene og strømselskapene vi stoler mest på når det kommer til utkobling», skriver huseierne.no.

Vil selge

De fleste huseiere vil ha betalt, men mange er ifølge undersøkelsen, også opptatt andre merverdier. Det å spare energi og få lavere nettleie, samt å bidra med bedre utnyttelse av nettet, er nok kompensasjon for en av fire respondenter.

De som er positive til fleksibilitet, fremhever miljø, bærekraft, felles ansvar og det å holde egne og samfunnets kostnader nede som de viktigste faktorene for å si ja til utkopling. Mange fremhever at man vet for lite om hvordan fleksibilitetshandel fungerer, og etterlyser mer og god informasjon, ifølge huseierne.no

Faksimile Huseierne
Publisert:
09
September
,
2022