Kundene tjener på fleksibelt strømforbruk

Fremoverlente strømkunder i Agder-kommunene Arendal, Grimstad og Lillesand hjelper både miljøet, strømnettet og egen lommebok ved å være fleksible med eget strømforbruk.

— Et fullelektrisk samfunn trenger et mer fleksibelt strømforbruk. Derfor jobber vi med å skape et marked for kjøp og salg av fleksibilitet. Bruk av fleksibilitet sikrer at vi utnytter den kapasitet som allerede finnes i kraftsystemet uten å gjøre nye fysiske investeringer. Erfaringen fra første fase av NorFlex Demo Agder gjør oss i stand til å utvikle nye tjenester som kommer både strømkundene, næringslivet og hele kraftsystemet til gode, sier leder i Agder Energi Fleksibilitet, Rune Hogga.

I innovasjonsprosjektet NorFlex er viktige tekniske tester nå gjennomført, noe som gjør at man er klare for reelt kjøp og salg av fleksibilitet. Slik handel vil være viktig for å utnytte kapasiteten i strømnettet optimalt når samfunnet blir mer og mer elektrifisert.

Erfaringsdeling og økt kompetanse

NorFlex består av demonstrasjonsprosjekter på Agder og i Buskerud. På Agder deltar totalt sju partnere som såkalte aggregatorer: LOS, Entelios, FutureHome, Tibber, Ishavskraft, Noova og Istad. Hver av deltakerne har selv fått velge tekniske løsninger for å sikre et bredt spekter av teknologi. Omkring 20 ulike selskaper, både strømleverandører og ulike teknologileverandører, deltar i prosjektet.

— Samarbeidet har økt kompetansen og bidratt til erfaringsdeling på tvers av deltakerne i prosjektet. Jeg er sikker på at det er dette som trengs for å utvikle de nye tjenestene som kundene vil etterspørre i morgendagens kraftsystem, sier Hogga.

I første fase av prosjektet har de uavhengige aggregatorene hentet inn fleksibilitet fra en rekke kilder. Fra private husholdninger er dette for eksempel el-bil ladere, oppvarming, varmtvannsberedere og ventilasjonsanlegg.

Andre har hentet fleksibilitet fra industri og næring via for eksempel produksjon, ventilasjon, fryselager, batterier og elkjeler. Dette har gitt et bredt utvalg av kilder, noe som bidrar til en robust løsning for nettselskapet. Planen er at flere hundre husstander og små og store bedrifter skal delta i prosjektet og bidra med sine fleksible laster. En slik brukermasse gir også mulighet til å utvikle nye produkter og tjenester.

Test av hele verdikjeden

Testene som nå er gjennomført har dokumentert at de ulike teknologiene fungerer tilfredsstillende gjennom hele verdikjeden. Samtlige deltakere i prosjektet har gjennomført vellykkede utkoblinger av fleksible forbrukslaster hos kundene. Lastene ble koblet ut automatisk, etter kjøp i markedsplassen NODES. Ved endt kjøpsperiode ble lastene automatisk koblet på igjen, uten negative effekter for sluttkunder. Løsningen er utviklet for å være helautomatisk, og så enkel som overhodet mulig for sluttkundene i prosjektet. Automatikk er høyt prioritert når prosjektet skalerer opp til handel høsten 2020.

Strømleverandøren Istad Kraft var først ute med å gjennomføre handel i prosjektet, med fleksible laster fra Fevik Strand Hotel.

— For Istad er det å delta i Norflex en spennende mulighet. Vi tilegner oss ny kunnskap og får være med å påvirke fremtidens kraftsystem. Deltagelsen gir oss også mulighet til å utvikle nye produkter og tjenester for våre kunder, sier Anita Øyen, markedssjef i Istad Kraft.

Prosjektets største aggregator, Entelios, har i stor grad valgt å samle laster fra industri og næring.

— Vi er svært fornøyd med å ha oppnådd et totalt volum på opp imot 20MW for fase 1. Et slikt volum gjør lastene aktuelle for kjøp av Statnett. På denne måten kan Statnett bruke lokale laster til å balansere strømnettet og skape ytterligere verdi av fleksibiliteten som er tilgjengelig i regionen, sier Mattias Harrysson, spesialist innen miljø og energitjenester i Entelios.

Oppskalering

Hogga forteller at prosjektet nå går over i en ny fase, hvor det skal drives oppskalering av tilgjengelig fleksibilitet og kjøp og salg av tilgjengelig fleksibilitet. I en slik fase får prosjektet testet ut prisnivå og faktisk betalingsvillighet for tilgjengelig fleksibilitet. Hogga legger vekt på at kundens komfort skal sikres når man skal handle med fleksibilitet.

— Kort sagt, kunder som tilbyr fleksibilitet, skal føle seg trygge på at de har varmtvann når de trenger det, og at bilen er ferdigladet når det er tid for å komme seg på jobb. I NorFlex klarer vi dette gjennom tett samarbeid mellom teknologipartnere, nettselskap og markedsplass. Kunder som deltar i prosjektet trenger kun å tilby sin fleksibilitet, og så fikser strømleverandøren resten, sier Hogga.

NorFlex er et innovasjonsprosjekt (pilot) der energiaktørene Agder Energi, Statnett, Glitre Energi og NODES sammen skal prøve ut nye teknologiske løsninger for smartere strømforbruk. Det gjennomføres demonstrasjonsprosjekter både i Agder og i Buskerud.

Det treårige prosjektet har fått støtte fra det statlige energifondet Enova. NorFlex-prosjektet undersøker hvordan man kan utløse et mer fleksibelt strømforbruk, gjennom å skape et marked for kjøp og salg av tilgjengelig effekt (fleksibilitet).

Det betyr at strømkunder kan få betalt for ikke å bruke strøm når strømnettet nærmer seg maksimal kapasitet. Dette vil sikre tilgangen til strøm på sikt og gjøre det mulig for både private kunder og bedrifter å spare penger ved å være fleksible med sitt strømforbruk.

Publisert:
06
June
,
2021