Bildetekst Hallstein Hagen, seniorkonsulent i NODES, snakket varmt om prosjekt NorFlex under Markedsdagen 2022 i regi av Energi Norge 8. og 9. november og inviterte flere strømselskaper med på laget.

Markedsførte NorFlex på energikonferanse

NODES inviterete strømselskaper over hele landet til å være med å tilby fleksibilitet i NorFlex-prosjektet.

På Energi Norges Markedskonferanse 2022 i Oslo 8. og 9.november fikk rundt 190 deltakere et innblikk i status ogresultater fra NorFlex sitt pilotprosjekt med kjøp og salg av fleksibilitet.
Hallstein Hagen, seniorkonsulent i handelsplattformen NODES, pekte i sittinnlegg på flere gode grunner til å bli med.

– Våre resultater så langt fra NorFlex viser at det erpenger å tjene på fleksibilitet. Mitt hovedbudskap til strømselskapene var at deved å engasjere seg og å tilby fleksibilitet i NorFlex vil kunne posisjonereseg for fremtiden. Strømselskapene representerer mange kunder som har myefleksibilitet å tilby, og i NorFlex kan vi sammen synliggjøre verdien påfleksibiliteten, sier Hagen.

 

Stor interesse

På Energi Norges Markedskonferansen 2022 deltok representanterfra mange av landets strømselskaper. Temaet var «Strøm – fra lavinteresse tilhøyinteresse!» Hagen registrerte god interesse for fleksibilitetshandel blant deltakerne.

– Det er økende oppmerksomhet rundt temaet. Mange ønsker åundersøke de muligheter og utfordringer som ligger i handel med fleksibilitet oghvilke muligheter som ligger i en digital verdikjede. sier Hagen.

I sitt innlegg fortalte han engasjert om erfaringene sålangt fra NorFlex, der en ny digital verdikjede for fleksibilitetshandel blirdemonstrert i Agder Energi Nett og Glitre Nett sine konsesjonsområder. Frajanuar 2021 til mars 2022 har prosjektet formidlet 600 megawattimer med lastreduksjonfra selger til netteier. I gjennomsnitt har Agder Energi Nett betalt 8500kroner per megawatt reduksjon til tilbyderne av fleksibilitet.  Minste volum har vært på 1 kW(i en time) mensden største enkelthandelen har vært på 5.4 MW(i en time).

 

God betaling
Totalt ble det registrert 12 000 handler for aktivering av fleksibilitet.Tilbyderne omfatter både bedrifter og husholdninger. Det tilbys to kontrakttyper;aktivering og reservasjon. Førstnevnte avtale innebærer utkobling innen enbestemt time hvor selgeren får betalt for den strømlast som er utkoplet. I en reservasjonsavtalefår tilbyder betalt for å stille en viss mengde kapasitet til rådighet i vedbehov. Kontraktens varighet kan gå fra ei uke til en sesong.

 

– Med reservasjonsavtale får selger betalt både for å stå iberedskap for utkopling og når utkopling skjer.  sa Hagen.

 

Han avsluttet med at det er store mengder ubenyttet fleksibiliteti det norske strømmarkedet.

 

– Her er et lite tankeeksperiment: På grunn av høyestrømpriser har husholdninger i vårt prisområde redusert strømforbruket med 20prosent. Hvis en brøkdel av dette volumet ble benyttet til fleksibilitet, villedet utgjort milliardbeløp. Det viser hvilke fleksibilitetsressurser som fins imarkedet, sa Hagen.

Publisert:
11
November
,
2022