Neste steg mot fremtidens fleksible energisystem

Agder Energi har inngått avtale med sju selskaper som skal teste ut fleksibilitet i strømnettet gjennom pilotprosjektet NorFlex.

- Vi er svært fornøyd med å kunne inngå avtaler med så mange forskjellige aktører, også utenfor den tradisjonelle energibransjen. Vi får dermed testet ut å tilgjengeliggjøre og bruke fleksibilitet fra både industri, næringskunder og husholdninger, og fra små og store fleksibilitetskilder, sier daglig leder i Agder Energi Fleksibilitet, Rune Hogga.

Ny teknologi skal jevne ut toppene i strømforbruket

Avtalene er knyttet til pilotprosjektet NorFlex, som vil bruke ny teknologi for å jevne ut toppene i strømforbruket. Prosjektet skal legge til rette for fleksibilitet i strømforbruket, ved at husholdninger og bedrifter kan få betalt for å redusere strømforbruket sitt når belastningen på nettet er stor.

NorFlex-prosjektet består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og piloter i avgrensede geografiske områder. Kontraktene som nå er tildelt gjelder pilotprosjektet i Agder-regionen. Målet for Agder er å tilgjengeliggjøre og bruke minst 10 megawatt fleksibilitet i løpet av prosjektperioden på tre år.

- De sju selskapene skal til sammen tilgjengeliggjøre over 40 megawatt fleksibilitet fra 1400 kunder. De skal levere fleksibilitet fra en rekke forskjellige kilder, som batterier, elkjeler, elbilladere, ventilasjon, og varmeenheter, sier Hogga.

Både husholdning og næring

Selskapene Agder Energi har inngått avtale med er Entelios, som skal tilgjengeliggjøre fleksibilitet fra nærings- og industrikunder. Videre skal Istad Kraft og Meshcrafts levere fra både husholdninger og næringskunder, mens Noova og Ishavskraft skal levere fra næringskunder. Tibber og Futurehome skal tilgjengeliggjøre fleksibilitet fra husholdningskunder.

- Disse selskapene har i tillegg med seg lokale, nasjonale og internasjonale teknologileverandører og samarbeidspartnere, som skal bidra i ulike deler av leveransen. Totalt er 18 selskaper involvert, sier Hogga.

Åpen innovasjon

Hogga sier at NorFlex-prosjektet er et eksempel på åpen innovasjon, hvor det fokuseres på å dele og lære på tvers av selskaper og bransjer.

- Det innebærer også å tildele kontrakter til våre direkte konkurrenter.  Vi er selvsagt også glade for at vi har sterk støtte fra Enova til å gjennomføre dette pilotprosjektet. Det gir oss mulighet til å utforske veien mot fremtidens energisystem på en måte vi ikke hadde kunnet gjøre helt på egen hånd, sier Hogga.

Fakta NorFlex-prosjektet

Energiaktørene Agder Energi, Statnett, Glitre Energi, og NODES skal sammen teste ut ulike teknologiske løsninger for å utløse mer fleksibel strømbruk hos kundene.

Prosjektet ble tildelt støtte av Enova i 2019 og vil løpe til april 2022.

Publisert:
01
January
,
2020