Optimaliserer strømnettet med over 1 500 elbilladere

- Vinterens høye strømpriser har ført til mer bevisste forbrukere som er interessert i å bruke strøm på en smartere måte, sier Inger B. Ose, prosjektleder i Agder Energi-prosjektet NorFlex.

I løpet av de siste månedene har NorFlex-prosjektet fått en kraftig økning i antall husholdningskunder som deltar i prosjektet. Strømleverandøren Tibber har nå over 1 500 elbilladere tilknyttet prosjektet og har siden november levert 200 MWh i fleksibilitet. Det tilsvarer omtrentlig årsforbruk for ti husstander.

- Det at vi mot slutten av vinteren kan se tilbake på slike tall viser hvor verdifulle mange små fleksible fleksibilitetsressurser kan være, sier Ose.

NorFlex-prosjektet startet i 2019, og sammen med partnerne Glitre Energi, Statnett og NODES, ønsker Agder Energi å utforske hvordan lokalt strømforbruk i sum kan bidra til å avlaste strømnettet. Ved å ha mulighet til å justere forbruket gjennom styring av lokale husholdningsenheter, som eksempelvis elbilladere, er det mulig å raskt justere etterspørselen etter strøm.  Dette skjer gjennom NODES, en markedsbasert plattform der nettselskaper kan handle tilgjengelig fleksibilitet.

Store samfunnsøkonomiske besparelser

- NorFlex-prosjektet baner vei og viser viktigheten av å ha flere muligheter å spille på når det gjelder å styre strømnettet på et lokalt område. Hvis et mer effektivt strømnett gjør at vi unngår å investere i ny, større infrastruktur betyr det store samfunnsøkonomiske besparelser. Dette kommer kundene til gode i form av lavere nettleie, i tillegg er det også er et betydelig bærekraft-aspekt ved å unngå utbygging og bruke de ressursene man har på en best mulig måte, sier Rune Hogga, ansvarlig for fleksibilitetssatsingen i Agder Energi.

Agder Energi-eide LOS og Entelios er med som strømleverandører i prosjektet, sammen med Tibber, Futurehome, Ishavskraft, Istad og Noova.

Automatisering av handelsprosessen

- Som kunde hos Tibber kan du registrere dine elektriske enheter i Tibber-appen for å bruke ulike strømstyringsfunksjoner. For eksempel, hvis "Smart Charging" er slått på, får kunder med en Easee elbillader en rabatt på ladekostnaden i bytte mot å la Tibber kontrollere elbilladingen, men alltid overholde preferanser definert av kunden, sier Syavash Kazemi, data-scientist ved Tibber.

For å kunne tilby denne prisreduksjonen, optimaliserer Tibber lading basert på blant annet spot- og NODES-priser. Et av Tibbers fokusområder innen fleksibilitetshandel har vært å utvikle automatiserte prosesser som bidrar til minimale marginalkostnader ved registrering og aktivering av nye Easee-ladere.

- Når kunden godtar "Smart Charging" i Tibber-appen, tilgjengeliggjøres Easee-laderen automatisk i NODES-plattformen som en fleksibel ressurs. For å oppnå dette har vi automatisert mange av våre prosesser, for eksempel ressursregistrering, legge den til en portefølje, handle, utkoble og rapportere. Alt dette gjøres gjennom grensesnittet til NODES, forklarer Syavash.

I Norflex prosjektet er det totalt handlet over 450 MWh, både private, offentlig, bedrifter og industri deltar med over 2 400 enheter. Det er totalt gjort over 10 000 handler gjennom markedsplassen NODES.

Publisert:
03
March
,
2022