Glencore Nikkelverk i Kristiansand.

Slik kan industrien hjelpe strømnettet

NorFlex-prosjektet gir nye muligheter for å sikre et fremtidsrettet og bærekraftig strømnett. I begynnelsen av februar koblet Glencore Nikkelverk i Kristiansand ut 5 megawatt (MW) strøm, som tilsvarer strømforbruket til i snitt rundt 2 000 husstander.

- Det er første gang vi kobler ut industri-forbruk med så store volumer i strømnettet på Agder. Dette er derfor en viktig milepæl for prosjektet, sier Inger Ose, prosjektleder for NorFlex-prosjektet i Agder Energi.

Prosjektet har som mål å undersøke teknologiske muligheter og utvikle fremtidens strømnett ved å legge til rette for et mer fleksibelt strømforbruk.

Reduserte forbruket

I en time reduserte Nikkelverket strømforbruket i deler av sine elektrolyseavdelinger i Kristiansand med 5 megawatt. Det er tjenesteleverandøren Volue Market Services, som styrer forbruket inn i prosjektet.

- NorFlex er et prosjekt som vi synes det er spennende å delta i. Det grønne skiftet bidrar til at fleksibilitetsmarkedene endres, og gjennom NorFlex åpnes det for å bidra med fleksibilitet på en annen måte enn tidligere, sier Bård Mageli, Head of Physical Portfolio Management i Volue Market Services.

Forbruk har en stor verdi

Agder Energi Nett, som eier og drifter strømnettet på Agder, deltar i prosjektet for å prøve hvordan ulike virkemidler kan bidra til å drifte strømnettet mest mulig effektivt.

- Det grønne skiftet fører til en storstilt elektrifisering av samfunnet. Dette påvirker oss som nettselskap, og vi ser at vi i fremtiden må tenke nytt for å sørge for en sikker og kostnadseffektiv drift av nettet. Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan bruke forbruk til å unngå overbelastning eller unødvendige investeringer, sier Geir Magne Abusdal, systemansvarlig i Agder Energi Nett.

Aktiveringen av Nikkelverkets utkobling ble gjort via markedsplassen NODES, som legger til rette for kjøp og salg av fleksibelt forbruk.

- Aktivering av fleksibilitet fra større industri en er en milepæl. Tidligere i prosjektet har det blitt handlet og aktivert fleksibilitet fra en rekke ulike kilder som husholdninger, næringsbygg og batterier. Med denne aktiveringen av Nikkelverket har vi også fått testet ut hvordan større industri kan tilby fleksibilitet lokalt, sier Daniel Stølsbotn, prosjektleder i NODES.  

Ved å tilby en markedsplass for fleksibilitet legger NODES til rette for en transparent handel av fleksibilitetstjenester. Alle aktører konkurrerer på pris, og fleksibilitetskilder ned til 1 kW kan delta i markedet.

I NorFlex har det siden januar 2021 blitt handlet over 300 MWh fleksibilitet mellom fleksibilitetstilbydere og nettselskapene Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett. Totalt 8 forskjellige selskaper tilbyr fleksibilitet i markedet.

Publisert:
02
February
,
2022