Bernt Arvid Danielsen i Arendal Eiendom registrerer på skjermene i kontrollrommet når de leverer fleksibilitet til AE Nett.

Slik tjener Arendal kommune på å flytte eget strømforbruk

Når strømnettet i Arendalsområdet er presset, kuttes strømmen automatisk til el.kjeler og ventilasjonsanlegg på utvalgte skoler, barnehager og andre kommunale bygg i Arendal.

Utkoplingen varer gjerne en time eller mindre, uten at de som er i byggene, merker noe til det. Men for Agder Energi Nett er det gull verd å kunne justere strømlasten på denne måten når det trengs. Arendal Eiendom, som drifter energiforsyningen til kommunens eiendommer, har tjentrundt 260 000 kroner på å selge fleksibilitet til nettselskapet siden de kom med i NorFlex. Og mer skal det bli.

 

– Vi syns det er meningsfullt å være med på å utvikle denne tjenesten. Vi bidrar til å effektivisere vårt felles strømnett. I tillegg får vi betalt for tjenesten. Alle tjener på det, sier Bernt Arvid Danielsen i Arendal Eiendom KF.

 

Full oversikt
Fra kommandosentralen på Bjorbekk har Danielsen full oversikt over energiforsyningen til 300 000 kvadratmeter kommunal bygningsmasse. Strømforbruket ligger på rundt 30 millioner kilowattimer årlig. Danielsen vet at det ligger betydelige mengder ubenyttet fleksibilitet systemet. I dag bidrar kommunen med rundt 2,8 megawatt.

 

– Vi vil gjerne levere mer fleksibilitet til nettet og ser på strømlaster som kan egne seg for kortvarige utkoplinger. Det kan for eksempel være bygg med varmtvannsberedere og varmekabler i gulv, svømmebassenger og idrettshaller. Etter hvert som AE Nett trenger mer fleksibilitet, ønsker vi å være klare til å levere, sier han.

På Bjorbekktunet bo- og omsorgssenter rengjør vaktmesterRudi Lilleødegård varmtvannsbassenget. Senteret bruker mye strøm til oppvarmingog kan bli en ny og viktig leverandør av fleksibilitet, ifølge Bernt ArvidDanielsen.

Fjernstyrt
Det var kommunens strømleverandør, Ishavskraft, som fikk Arendal Eiendom med på forsøksprosjektet med salg av fleksibilitet. Det ble montert digitale brytere på utvalgte strømkurser. Danielsen får melding på telefonen når utkopling skjer. Det er typisk rundt én time morgen eller ettermiddag når belastningen på det lokale nettet er størst.

 

– Vi har fjernstyrt energiforsyning til kommunens bygg, og jeg ser på skjermene når vi leverer fleksibilitet til nettet. Alt skjer automatisk, uten at vi trenger å foreta oss noe, sier han.

 

Utgiftene til installering av nødvendig teknisk utstyr ble dekket av prosjektet.

 

Hanne Føreid, fornybaringeniør i Arendal kommune og kollegaBernt Arvid Danielsen, tror fleksibilitetshandel blir et viktig marked i årenesom kommer, og ønsker å være med fra starten.

Vil være i forkant
Foreløpig handles det ikke for de store summene, men det kan endre seg etter hvert som Agder Energi Nett får behov for mer fleksibilitet. Imellomtiden ønsker Arendal Eiendom å høste erfaring og kunnskap.

 

– Vi ønsker å være i forkant i et marked som helt sikkert kommer til å bli viktig i årene som kommer, sier Danielsen.

 

For Danielsen og kollega Hanne Føreid, som er fornybaringeniør i Arendal Eiendom, er samfunnsaspektet også viktig.

 

– Det grønne skiftet forutsetter at vi går over fra fossil til grønn energi og elektrifiserer samfunnet. Belastningen på strømnettet vår tvil øke i årene som kommer, og da blir vi nødt til å utnytte det bedre. Handel med fleksibilitet vil bli et viktig tiltak, og det vil vi være med på, sier Føreid.

Publisert:
12
December
,
2022