Fleksibilitetsdagen 13. juni i Kristiansand samlet mange deltakere. Nå håper prosjektledelsen på stor oppslutning om Euroflex.

Velkommen til prosjekt Euroflex

Norflex er ved veis ende. Euroflex tar over stafettpinnen og åpner dørene for nye deltakere.

Med verdifulle erfaringer i bagasjen tar samarbeidspartnerne i Norflex arbeidet med å utvikle et kommersielt marked for lokal fleksibilitet til et nytt nivå. Prosjektleder Hege Dyngvold forteller at det skal rekrutteres flere nettselskaper, aggregatorer og sluttkunder.

– Vi skal ha mer av alt i prosjekt Euroflex. Vi øker både volum og handelsaktivitet betydelig for å teste systemene våre i stor skala i flere nettområder. Nå bør både nettselskaper og aggregatorer kjenne sin besøkelsestid og melde seg på, sier Dyngvold.

Norges største nettselskap, Elvia, er allerede kommet med på laget. Med nær én million strømkunder tilknyttet sitt distribusjonsnett, ønsker Eliva å finne ut hvordan handel med lokal fleksibilitet i eget nett kan bidra til å unngå flaskehalser i nettet og redusere behovet for utbygging.

Enova-støtte

Prosjekt Euroflex er støttet av Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet (Pilot E) og skal løpe til 2026. Det første året vil fokus være på forskning på tilgang og behov på fleksibilitet, digitalisering av handelsprosesser og rekruttering av deltakere. I 2024 starter arbeidet med å forbedre og kvalitetssikre hele verdikjeden, fra bud legges ut fra nettoperatør til handel er gjennomført og sluttoppgjør sendt.

– Gjennom Norflex-pilotene har vi fått nyttig kunnskap om hvor det trengs forbedringer. Vi må ha mer og bedre data og en baseline som sikrer aktørene korrekt oppgjør. Prosesser må automatiseres, og vi trenger å gjøre terskelen for å bli med i fleksibilitetshandelen så lav som mulig for aktørene, sier Dyngvold.

Leverandører av fleksibilitet kan regne med å få tilskudd til nødvendig utstyr for å koble seg på markedsplassen. Nettselskaper kan søke om FOU-midler til testing av kjøp av lokale fleksibilitetstjenester.

Startskuddet for prosjekt Euroflex blir i august, med en workshop og gjennomgang av en del user cases. Nye aggregatorer og tekniske aggregatorer inviteres fortløpende, med onboarding tidlig i høst. Målet er å ha en kommersiell markedsplass i drift snarest mulig.

PS! Interessert i å vite mer om deltakelse i Euroflex? Ta kontakt med:

Hege Dyngvold, prosjektleder: Mob. 970 81759 Mail: hege.dyngvold@aenergi.no

Anders Staude, prosjektleder: Mob. 990 04052 Mail: anders.staude@nodesmarket.com

Publisert:
06
June
,
2023